Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

Aktualności
one4alleduHR zmiany w prawie pracy

one4all eduHR a zmiany w prawie pracy

Nie ma końca zmianom w prawie pracy! Początek roku 2023 przyniósł zespołom kadrowo-płacowym wiele nowości. Zmieniła się kwota wolna od podatku, wzrosło wynagrodzenie minimalne, stawka godzinowa i dieta. Pojawił się nowy PIT-2 i wiele, wiele innych. A kolejne zmiany już tłoczą się za progiem!
Poznaj je i pomyśl, czy jesteś na nie gotowy. A czy Twój system zdąży się do nich dostosować?

 7️⃣ najbliższych zmian w prawie pracy, o których musisz wiedzieć!

 

  1. Badanie trzeźwości pracowników – system musi zapewnić gromadzenie informacji o przeprowadzaniu i wynikach takich kontroli. Kontrola może dotyczyć zarówno zawartości alkoholu, jak i innych środków o podobnym działaniu. Będzie ją można przeprowadzać nie tylko wobec osób na umowach o pracę, ale także wobec zatrudnionych na podst. umów cywilnoprawnych i B2B.
  2. Nowe zasady pracy zdalnej – jej planowanie i rejestracja muszą zostać uwzględnione w systemie. Nowe warunki pracy zdalnej będą musiały zostać uregulowane w przepisach wewnętrznych organizacji. Zmienią się zasady wypłacania pracownikom kosztów pracy zdalnej, bhp i ochrony danych osobowych.
  3. 2 dodatkowe dni wolne (lub 16 h) z tyt. tzw. „siły wyższej” – konieczność uwzględnienia ich rejestracji, a także poprawności naliczenia w systemie. Urlop będzie przysługiwał w przypadku nagłych zdarzeń losowych i będzie płatny w wys. 50% przysługującego wynagrodzenia.
  4. Dodatkowe 5 dni urlopu na sprawowanie opieki – konieczność uwzględnienia ich w systemowym naliczaniu urlopu. Będzie to tzw. urlop opiekuńczy bez prawa do wynagrodzenia, a podopiecznym może być nie tylko dziecko pracownika, lecz dowolny bliski, potrzebujący wsparcia.
  5. Po 9 dodatkowych tygodni niezbywalnego urlopu rodzicielskiego dla matki i ojca – system musi zmienić sposób rozliczania tego typu nieobecności. Wymiar urlopu rodzicielskiego zwiększy się do 41 (lub 43 dla ciąży mnogiej) tygodni. Za dodatkowy okres przysługiwać będzie 70% wynagrodzenia. Dodatkowy urlop będzie niezbywalny.
  6. Przywileje pracownicze rodziców dzieci do lat 4 obejmą także rodziców dzieci do lat 8 – system musi uwzględnić dodatkową grupę pracowników, mogących korzystać z tych preferencji. Chodzi np. oz zakaz pracy w porze nocnej czy godzinach nadliczbowych,
  7. Wzrost płacy minimalnej do 3600 zł, a min. stawki godzinowej do 23,50 zł – system  musi poprawnie naliczać nowe wysokości wynagrodzeń.

W Arcus SI pilnie śledzimy zmiany prawne, a Zespół Produktowy modułu kadrowo-płacowego one4all eduHR dla szkół wyższych z dużym wyprzedzeniem opracowuje niezbędne systemowe modyfikacje. Jeśli zatem jesteś już użytkownikiem modułu one4all eduHR, to możesz spać spokojnie – Twój system zostanie dostosowany do zmian „just in time”!

Jeśli natomiast chcesz poznać nasz moduł – porozmawiaj z naszymi doradcami.