Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

Aktualności
one4all Wewnętrzny Obieg Faktur dla Microsoft Dynamics

one4all Wewnętrzny Obieg Faktur

W odpowiedzi na liczne zapytania, dotyczące wewnętrznego obiegu faktur w kontekście jego współpracy z KSeF, udostępniamy możliwość skorzystania z nowego narzędzia, wspierającego te procesy w Microsoft Dynamics AX i Dynamics 365: one4all Wewnętrzny Obieg Faktur.

Rozwiązanie usprawnia wewnętrzny przepływ faktur w Microsoft Dynamics, w tym na potrzeby KSeF.

Ułatwi pracę szczególnie wtedy, gdy firma nie ma systemu EOD – produkt spełni wówczas rolę wewnętrznego obiegu faktur, współpracującego dodatkowo z modułem KSeF.

Jeśli natomiast firma ma już własny system EOD – przygotujemy wersję, która zintegruje go z modułem one4all KSeF

 

Jak one4all Wewnętrzny Obieg Faktur ułatwi pracę?

 • wszystko w jednym miejscu – wewnętrzna obsługa faktur i KSeF jest zintegrowana;
 • spełnienie funkcji EOD w zakresie zatwierdzania faktur w Dynamics;
 • eliminacja ryzyka błędów na linii obieg faktur – KSeF i oszczędność czasu obsługi;
 • zapewnienie aktualizacji mechanizmów do zmian prawnych;
 • możliwość dopasowania i sparametryzowania funkcjonalności zgodnie z potrzebami firmy;
 • pełna integracja z innymi produktami i modułami Dynamics i one4all;
 • podglądy faktur i dostęp do historii;
 • obsługa różnych wersji: D365, AX2012, AX2009;
 • brak ingerencji w standard i ustawienia księgowe – wdrożenie nie wymaga zmian w ustawieniach.

 

Jak one4all Wewnętrzny Obieg Faktur będzie funkcjonował, gdy firma nie ma systemu EOD?

Funkcjonalność spełni rolę wewnętrznego obiegu faktury w obrębie systemu Dynamics i będzie mogła być zasilana fakturami zakupu, importowanymi z serwisu KSeF. W przypadku faktur wpływających poza KSeF wstępna rejestracja będzie mogła następować w Dynamics w Rejestrze faktur lub Puli faktur bez księgowania.

Następnie możliwe będą kolejno:

 • zatwierdzenie faktury przez jednego lub dwóch użytkowników,
 • opcjonalna dekretacja ze wskazaniem kont wymiarów, podatków i przekierowaniem do Arkusza lub przypisaniem do Zamówienia zakupu,
 • cofnięcie do kroku poprzedniego z adnotacją o przyczynie,
 • po zatwierdzeniu powrót do obsługi w kolejce przychodzącej KSeF,
 • dalsze etapy obiegu, monitorowane stanem w module KSeF / Kolejka przychodząca i formatce z logiem obiegu.

A co w przypadku gdy firma ma już własny system EOD?

Funkcjonalność zapewni przekierowanie faktur zakupu, importowanych z KSeF, do istniejącego obiegu dokumentów w celu rejestracji i akceptacji poprzez wysłanie PDF z fakturą na wskazany adres mailowy lub zapis we wskazanym folderze.

Zapraszamy do kontaktu!