Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

Aktualności
MD365 - Bezpieczeństwo danych.

Cloud vs. On-premise – bezpieczeństwo danych

Zarówno przetwarzanie w chmurze, jak i lokalne systemy informatyczne mają swoje zalety. Prawdziwe zadanie zaczyna się od wyboru opcji, która najlepiej pasuje do Twojej organizacji, z uwzględnieniem produktów i usług, które oferuje Twoja firma.

W poprzednim wpisie opisane zostały zalety wdrożenia Dynamics 365 w Chmurze – jeśli pominąłeś poprzedni wpis, możesz go przeczytać klikając tutaj.

Mimo szeregu zalet i możliwości modelu Chmurowego, niektóre firmy mogą nadal decydować się na wdrażanie systemu lokalnie (on-premise).

Punkt wyjścia

Większa kontrola. Bezpieczeństwo. Mniejsze koszty. Niezależność.

W modelu On-premise, system oraz dane przechowywane są na miejscu, więc firma ma pełną kontrolę nad tym, jak i gdzie przechowuje swoje dane. Ta zależność dla wielu firm jest kluczowa i dlatego organizacja może przyjąć taki model za korzystniejszy i bezpieczniejszy. Ponadto model On-premise zakłada jednorazową płatność za licencję, co w ocenie wielu klientów jest korzystniejsze od płatności abonamentowej, miesięcznej.

Innym powodem wyboru Dynamics 365 On-premise często jest dokonana już inwestycja w infrastrukturę oraz sprzęt, który można wykorzystać bez ponoszenia dodatkowych nakładów.

Dodatkowo zaletą wdrożenia On-premise jest brak wymogu połączenia internetowego by móc korzystać z oprogramowania – również z tego względu niektóre firmy zdecydują się na wdrożenie  właśnie w tym modelu.

 

A jak to wygląda w praktyce?

Odpowiedzialność. Ryzyka. Kompetencje.

Z uwagi na „stare czasy” i niedostępne wcześniej usługi w chmurze, zostaliśmy przyzwyczajeni do tradycyjnego modelu wdrożeniowego. W czasie, gdy usługi chmurowe zaczęły się rozwijać, obrońcy tradycyjnego układu wzmacniali przekaz i podnosili argumenty przemawiąjące za „starym”, bardziej znanym i pozornie bezpieczniejszym rozwiązaniem. Tak naprawdę chodziło o to, że lokalnego rozwiązania bronili ci, którzy nie byli jeszcze przygotowani do oferowania nowego, chmurowego modelu licencjonowania. Głównymi argumentami, które długo się utrzymywały w naszej świadomości były wspomniane wyżej: kontrola, bezpieczeństwo, niezależność, oraz poczucie, że będzie taniej.
Warto jednak przyjrzeć się tym argumentom i ich słuszności w praktyce.

Wspomniana wyżej kontrola, faktycznie daje poczucie bezpieczeństwa. Świadomość, że cały system wraz z danymi jest utrzymywany „blisko”, w murach firmy, powoduje, że takie rozwiązanie wydaje się najbezpieczniejsze. Jednak aby tak było, rozwiązanie wymaga zbudowania po stronie organizacji odpowiednich mechanizmów kontroli, bezpieczeństwa oraz zdobycia odpowiednich kompetencji. Poza tym wszystkie wymienione składowe (sprzęt, infrastruktura, mechanizmy bezpieczeństwa, zasoby osobowe, ich kompetencje) podlegają stałemu rozwojowi i inwestycjom – to  wpływa na generowanie dodatkowych kosztów, które często nie są brane pod uwagę przy wyborze modelu funkcjonowania systemu.

Potrzeby podnoszenia się kosztów są często ignorowane nie tylko na etapie dokonywania wyboru modelu funkcjonowania systemu, ale również na etapie jego eksploatacji. Bardzo często próbuje się zaoszczędzić w tym zakresie nie czując realnego ryzyka, które w pewnym momencie się materializuje. W takiej sytuacji już nie koszty stają się problemem ale brak danych, które są niezbędne dla funkcjonowania firmy.

Co w sytuacji awarii i danych przechowywanych lokalnie? Organizacja po pierwsze traci dane, a po drugie często zawiesza swoją działalność do czasu przywrócenia systemu, a trzeba wspomnieć, że takie awarie zdarzają się częściej niż się wydaje.

Żadna pojedyncza firma nie zainwestuje adekwatnie dużych kwot na zapewnienie bezpieczeństwa i odpowiednich zasobów do ich utrzymania, jak robi to dostawca usług chmurowych.
Dostawcy tego typu usług, mając świadomość branej na siebie odpowiedzialności, zapewniają  mechanizmy bezpieczeństwa, na które indywidualnych firm nie było by po prostu stać, co sprawia, że  dostępność usług chmurowych jest na poziomie ponad 99%.

Przy omawianiu bezpieczeństwa należy również wspomnieć przypadki włamań, wirusów lub celowych działań zewnętrznych, zmierzających do kradzieży danych lub unieruchomienia systemu.
W tym przypadku rozwiązania On-premise, dane są dużo bardziej podatne na tego typu zdarzenia niż w przypadku danych przechowywanych w chmurze i zabezpieczonych przez Microsoft.

Jaki model licencyjny więc wybrać?

Zarówno przetwarzanie w chmurze, jak i lokalne systemy informatyczne mają swoje zalety. Prawdziwe zadanie zaczyna się od wyboru opcji, która najlepiej pasuje do Twojej organizacji, z uwzględnieniem produktów i usług, które oferuje Twoja firma. Twoja decyzja może mieć kosztowne reperkusje w przyszłości, dlatego potrzebna jest szczegółowa analiza potrzeb, aby zapewnić jak najlepsze wyniki dla Twojej organizacji. W świetle powyższych argumentów za i przeciw, odrzucając „starą” argumentację, wybór staje się oczywisty.