Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

Aktualności
Raportowanie ESG

Raportowanie ESG

Nowy tajemniczy skrót: ESG, nowe hasło: raportowanie ESG. Czytaj: nowe obowiązki dla organizacji. Jak Microsoft Dynamics 365 odpowiada na to wyzwanie? Rozszyfrujmy: ESG = environment (środowisko), social (społeczność), governance (zarządzanie, ład korporacyjny). Kryje się za tym zbiór kryteriów oceny wpływu firmy na: środowisko, społeczeństwo i praktyki zarządzania przedsiębiorstwem. Raportowanie ESG dotyczy natomiast obowiązkowego udostępniania upoważnionym […]