Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

Aktualności
Raportowanie ESG

Raportowanie ESG

Nowy tajemniczy skrót: ESG, nowe hasło: raportowanie ESG. Czytaj: nowe obowiązki dla organizacji. Jak Microsoft Dynamics 365 odpowiada na to wyzwanie?

Rozszyfrujmy: ESG = environment (środowisko), social (społeczność), governance (zarządzanie, ład korporacyjny).
Kryje się za tym zbiór kryteriów oceny wpływu firmy na: środowisko, społeczeństwo i praktyki zarządzania przedsiębiorstwem.

Raportowanie ESG dotyczy natomiast obowiązkowego udostępniania upoważnionym podmiotom określonych informacji dot. zrównoważonego rozwoju, stosowania rozwiązań mających na celu ochronę środowiska, kwestii społecznych (np. work life balance) czy odpowiednich i przejrzystych struktur firmowych.
Obecnie raportowanie to dotyczy tylko największych spółek, będących tzw. jednostkami zainteresowania publicznego, które zatrudniają powyżej 500 pracowników i spełniają w roku obrotowym jeden z dwóch warunków finansowych: 85 mln zł sumy aktywów bilansu lub 170 mln zł przychodów netto ze sprzedaży.
W praktyce oznacza to duże spółki giełdowe, banki, zakłady ubezpieczeń, inne spółki będące JZP.
❗ Przewiduje się jednak, że po wejściu w życie dyrektywy unijnej CSRD, liczba podmiotów objętych obowiązkowym raportowaniem ESG zwiększy się dziesięciokrotnie.

⏲ Warto już dziś zadbać o taki system ERP, który sprosta nowym wymaganiom. Przeczytaj materiał przygotowany przez Microsoft, dotyczący wspomagania raportowania ESG przez Dynamics 365.

📅 Prognozowany kalendarz objęcia nowych podmiotów obowiązkiem raportowania CSR:
➡ 2025 (raportowanie za 2024) – jednostki zainteresowania publicznego, raportujące do tej pory na gruncie NFRD
➡ 2026 (raportowanie za 2025) – wszystkie duże przedsiębiorstwa, definiowane jako firmy spełniające 2 z 3 kryteriów (zatrudnienie > 250, 20 mln EUR sumy aktywów, 40 mln EUR przych. netto).
➡ 2027 (raportowanie za 2026) – małe i średnie przedsiębiorstwa notowane na giełdzie.