Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

Aktualności
Praca zdalna dla one4alleduHR

Praca zdalna – nowy dodatek do one4all eduHR

Praca zdalna – nowy dodatek do one4all eduHR – modułu kadrowo-płacowego Arcus Systemy Informatyczne dla uczelni jest już dostępny!

Zapewnia on dostosowanie systemu do ostatnich zmian w prawie pracy.
Rozwiązanie obejmuje:
  • obsługę pracy zdalnej-okazjonalnej jako absencji niepomniejszającej czasu pracy
  • pilnowanie ustalonego limitu
  • ewidencję liczby dni wykorzystanych u poprzednich pracodawców, wraz z pomniejszeniem limitu u bieżącego pracodawcy
  • rejestr pracy zdalnej
Możliwe jest także wzbogacenie rozwiązania o dodatkowe funkcje np. o naliczenia na listach płac i wypłaty należnych za pracę zdalną kwot i ryczałtów.