Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

// produkty one4all

Raport należności i zobowiązań

Raportowi podlegają płatności otrzymane i zapłacone w danym roku kalendarzowym oraz wymagalne, a nie zapłacone faktury na 31 grudzień danego roku

Parametryzacja z możliwością ustawienia kwerendy, jakie dane należy ująć, a jakie pominąć w raporcie.

W raporcie należy ująć świadczenia pieniężne, zdefiniowane jako zapłatę za dostawę towaru lub wykonanie usługi w transakcji handlowej. Wykluczone zostają transakcje z osobami fizycznymi oraz przedsiębiorcami zagranicznymi innymi niż przedsiębiorcy z Państw członkowskich UE, państw członkowskich EFTA.

Zalety one4all Raport należności i zobowiązań

Generowanie raportu z podaniem okresu – rok, z uwzględnieniem zadanej kwerendy. Na głównej formatce po utworzeniu generacji widoczne sumy i wartości procentowe dla okresów jak wymagane w raporcie.

Podgląd listy faktur Dostawców i listy faktur Odbiorców, które są uwzględnione w raporcie z ujęciem kwot w odpowiednich okresach

Edycja danych na liście faktur z przeliczeniem sum na raporcie

Generowanie XMLa

Co mówią nasi Klienci?

Emilia Clarke
źródło: Rzeczpospolita Dodatek promocyjny Cyfrowa rewolucja w firmach i urzędach
Wdrożony przez Arcus SI system ERP usprawnił pracę użytkowników naszej firmy, zwiększając efektywność oraz wydajność pracy. Usprawnienie osiągnięte zostało poprzez szybki i wygodny dostęp do informacji, danych i transakcji, zarówno dla użytkowników pracujących operacyjnie w systemie, jak i dla kierownictwa oraz zarządu.

Zainteresowała Cię oferta?
Skontaktuj się z nami!

    Formularz kontaktowy

    * - pola wymagane