Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

Aktualności
Nowy projekt wdrożeniowy

Nowy projekt wdrożenia

Z satysfakcją zawiadamiamy, że mamy przyjemność realizować kontrakt dla kolejnego Klienta z rynku edukacyjnego – Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera, z siedzibą w Krakowie.

WSE to nowoczesna, niepubliczna uczelnia, działająca pod patronatem Uniwersytetu SWPS. Szkoła stawia na innowacyjne i praktyczne podejście do nauki, wspierane współpracą z otoczeniem biznesowym.

Projekt dotyczy rozbudowy istniejącego oprogramowania do zarządzania uczelnią, opartego na systemie Microsoft Dynamics 365, o moduł do obsługi procesów kadrowo-płacowych one4all eduHR.

Celami wdrożenia są:

  • Zwiększenie efektywności i wydajności procesów biznesowych Klienta.
  • Usprawnienie zarzadzania procesami i lepsza kontrola nad nimi.
  • Redukcja kosztów operacyjnych i zwiększenie zysków..
  • Poprawa współpracy i komunikacji między działami organizacji
  • Automatyzacja procesów księgowych i finansowych.
  • Zwiększenie jakości obsługi klienta i poprawa relacji z klientami.
  • Szybsze podejmowanie decyzji na podstawie dostępnych danych.

Dziękujemy kolejnej uczelni za zaufanie!

Zobacz referencje z naszych dotychczasowych projektów.