Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

Aktualności
one4all ksef

Nowelizacja ustawy o VAT: faktury ustrukturyzowane

Opracowaliśmy gotowy produkt one4all KSeF, który przygotuje Państwa system do wysyłania faktur na platformę KSeF oraz do ich odbierania.

Faktury ustrukturyzowane

5 lutego 2021 r. ogłoszono projekt nowelizacji Ustawy o VAT, który umożliwia wystawianie tzw. faktur ustrukturyzowanych. Faktura ustrukturyzowana to faktura wystawiona przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur wraz z przydzielonym numerem identyfikującym tę fakturę w KSeF, w jednolitym formacie – XML.

Kiedy?

Krajowy System eFaktur w 2022r. będzie działać na zasadzie dobrowolności. Od 1 stycznia 2024r. będzie obowiązkowy dla wszystkich. Jeśli chcesz być gotowy na nadchodzące zmiany, warto skorzystać z naszego produktu już teraz.

Jak to będzie działać?

Faktury będą wystawiane tak, jak do tej pory – przy użyciu systemów księgowych. Następnie będą przesyłane bezpośrednio do KSeF poprzez API. Przesyłanie faktur do systemu KSeF będzie możliwe po uwierzytelnieniu podatnika w systemie. Do tego celu będzie potrzebny kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis profilem zaufanym. Przed korzystaniem z rozwiązania należy uzyskać zgodę od kontrahenta. Noty korygujące, ze względu na ich specyfikę, będą wystawianie i otrzymywane na zasadach dotychczasowych, tj. poza KSeF.

Korzyści produktu one4all KSeF

• Standaryzacja – faktury będą wystawiane według jednolitego wzorca i weryfikowane pod kątem zgodności z tym wzorem. Faktury będą oznaczane przydzielonym, unikalnym numerem identyfikującym.

• Wystawca faktury otrzyma komunikat potwierdzający, że faktura została wystawiona, odrzucona lub nie ma możliwości jej wystawienia.

• Możliwość przyspieszenia zwrotu podatku VAT o 20 dni, czyli z 60 do 40 dni, po spełnieniu dodatkowych warunków.

• W przypadku faktur korygujących zmniejszających podstawę opodatkowania, rozliczenie faktury in minus przez wystawcę, nie będzie wymagało posiadania dokumentacji potwierdzającej uzgodnienie oraz spełnienie warunków do obniżenia podstawy opodatkowania. System będzie wyposażony w funkcjonalność, która umożliwi otrzymanie automatycznej informacji o odebraniu faktury korygującej.

• Oszczędność czasu podczas kontroli – po przesłaniu faktur do KSeF podatnicy nie będą musieli przesyłać na żądanie organów skarbowych struktury Jednolitego Pliku Kontrolnego dla Faktur (JPK_FA).

• Brak potrzeby przechowywania i archiwizacji faktur. Faktury mają być przechowywane na platformie Ministerstwa Finansów.

• Do faktur ustrukturyzowanych nie będą miały zastosowania przepisy o wystawianiu duplikatów.

Jeżeli są Państwo zainteresowani naszym produktem one4all KSeF, prosimy o kontakt.