Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

Aktualności
JPK CIT dla Microsoft Dynamics 365

Nowe struktury JPK_KR (JPK_CIT)

Uwaga! Szykuje się kolejna zmiana podatkowa! 29 listopada 2023 r. na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt rozporządzenia, nakładającego na podatników podatku dochodowego od osób prawnych nowe obowiązki w zakresie przesyłania organom podatkowym ksiąg rachunkowych w formie JPK-KR (tzw. JPK-CIT). Nowa struktura logiczna JPK-KR zawierała będzie znacznie więcej elementów obligatoryjnych niż obecna, co ma przyczynić się do skuteczniejszego typowania przez organy podatkowe podmiotów do kontroli.


Nowe przepisy oznaczają konieczność odpowiedniego dostosowania systemów finansowo-księgowych. Jego brak może spowodować problemy z wysyłką JPK-CIT lub narazić podatnika na spór z organami podatkowymi, kwestionującymi sposób kalkulacji podatku.


Pierwsi podatnicy będą musieli złożyć JPK-CIT za rok 2025, co oznacza konieczność dostosowania systemów informatycznych już z początkiem księgowań w tymże roku i wprowadzenia odpowiednich modyfikacji technicznych jeszcze w roku 2024.

Księgi będą musiały zostać uzupełnione m.in. o:
a) dane identyfikacyjne kontrahentów;
b) numer identyfikujące faktur KSeF;
c) określone rozporządzeniem znaczniki identyfikujące konta rachunkowe na poziomie węzła ZOiS;
d) dane potwierdzające nabycie, wytworzenie lub wykreślenie z ewidencji środka trwałego lub WNiP;
e) wysokość, rodzaj i typ różnicy pomiędzy wynikiem bilansowym i podatkowym (wskazanie kosztów i przychodów w ujęciach niebilansowym, niepodatkowym i innych).Dołącz do naszych Klientów, aby Twój system był zawsze na czas dostosowywany do zmian przepisów. Skontaktuj się z naszymi doradcami! KONTAKT