Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

Aktualności
Wyzwania dla uczelni przy wyborze systemu informatycznego

Wyzwania dla uczelni przy wyborze systemu ERP

Porozmawiajmy o wyzwaniach, przed jakimi stoi uczelnia wyższa, wybierając system informatyczny.

Oto pierwsze z nich: złożona struktura organizacyjna.


Uczelnie to jednostki o rozbudowanej strukturze organizacyjnej i decyzyjnej.

Klasycznej hierarchiczności towarzyszą tu skomplikowane powiązania poziome.

Mnogość stanowisk, typów podległości, komórek, jednostek, pionów i projektów o zróżnicowanym statusie, to codzienność.

System informatyczny uczelni musi nie tylko odzwierciedlać te specyficzne zależności, ale także umożliwiać ich powiązanie z operacjami finansowymi i gospodarczymi.

 

Nie może to być zatem typowy produkt „z pudełka”.

 


one4all edu obsługuje strukturę organizacyjną uczelni uwzględniając jej wyjątkowość:

  • wizualizuje skomplikowane powiązania w formie drzewa
  • pozwala dowolnie je rozbudowywać i modyfikować
  • głęboko je uszczegółowia, a jednocześnie systematyzuje
  • umożliwia różnorodne przypisania w hierarchii
  • obsługuje strukturę według funkcji
  • utrzymuje historię zmian struktury, z możliwością wygenerowania jej na konkretną datę

 

one4all edu to system dedykowany uczelniom.


Śledź nasze newsy – wkrótce opowiemy o tym, jak one4all edu odpowiada na inne specyficzne dla szkół wyższych potrzeby w zakresie systemów informatycznych.

Znamy się na tym – od lat wdrażamy rozwiązania dedykowane tej branży.