Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

// produkty one4all

Raport Ewidencja środki trwałe

Wydruk ma możliwość wywołania danych:

Statycznych

Dla danego środka trwałego, takich jak: grupa środków trwałych, nazwa, model ewidencji, data nabycia, stawka amortyzacji, Klasyfikacja Środków Trwałych.

Dynamicznych

Takich jak: wartość brutto, umorzenie, wartość odpisów aktualizujących (w podziale na BO, zwiększenia, zmniejszenia, BZ), wartość netto, wartość naliczonej amortyzacji w przekroju miesięcznym.

Raport można generować zarówno dla pojedynczego środka trwałego, grupy środków trwałych, wskazując model ewidencji (per środek trwały bądź syntetycznie – w formie podsumowania po grupach środków trwałych bądź KŚT).

Podstawowe zalety one4all Raport Ewidencja środki trwałe

Mechanizm nie ingeruje w standardowe obiekty w systemie.

Raport można generować za dowolny okres.

Możliwość exportu danych do Excel.

Raport generowany jest w zakresie dat (‘Data od’, ‘Data do’), co umożliwia śledzenie ruchów wartości na środkach trwałych.

Co mówią nasi Klienci?

Emilia Clarke
źródło: Rzeczpospolita Dodatek promocyjny Cyfrowa rewolucja w firmach i urzędach
Wdrożony przez Arcus SI system ERP usprawnił pracę użytkowników naszej firmy, zwiększając efektywność oraz wydajność pracy. Usprawnienie osiągnięte zostało poprzez szybki i wygodny dostęp do informacji, danych i transakcji, zarówno dla użytkowników pracujących operacyjnie w systemie, jak i dla kierownictwa oraz zarządu.

Zainteresowała Cię oferta?
Skontaktuj się z nami!

    Formularz kontaktowy

    * - pola wymagane